Valors Molló Parc

Es calcula que un 10% de la població mundial visita un Parc Natural al llarg de l’any. Aquesta dada, converteix aquests espais en plataformes ideals per sensibilitzar l’opinió pública sobre la problemàtica de les espècies animals i del medi ambient i, en especial i específicament, entre els més joves a través de programes educatius i visites escolars.
Una de les grans preocupacions de Molló Parc és la de poder transmetre a les futures generacions la fragilitat dels ecosistemes naturals i la incidència que l’activitat humana té sobre aquests. És per aquest motiu que existeix un programa educatiu dissenyat per a escolars de diferents edats. Aquest, s’ha enfocat a l’estudi i el coneixement de la flora i la fauna del bosc mixt dels Pirineus, així com els problemes mediambientals de la zona.

Manifest de compromís amb el BENESTAR ANIMAL