El Forn (Beget)

Restaurant:   El FORN

Tipus de cuina: Cuina de mercat i de proximitat

Preu menú Adults: hi ha dos menús 19,00 € i un de 23,00 €
Preu mig carta: 22,00 €

Municipi: Beget
web: http://www.elforndebeget.com

Comparteix